Elektrik Aboneliğindeki Teşvik ve Muafiyetler

Ülkemizde elektrik tüketiminden çeşitli adlar altında fon, pay ve vergi alınmaktadır. Bunlar; Enerji Fonu (% 1), TRT payı (% 2), Elektrik Tüketim Vergisi (sanayide % 1, meskenlerde % 5) ve KDV (% 18)’dir. Bu fonlar üzerinden KDV alınması ise klasik tartışmayı başlatmıştır. 

Elektrik faturaları üzerinde alınan Enerji Fonu, TRT Payı ve Elektrik Tüketim Vergisi’nin ödemesi karşılığında nihai tüketicilere gerek ilgili kurumlara gerekse elektrik satışında bulunan lisans sahibi tüzel kişiler tarafından bir hizmet verilmesi söz konusu olmadığı gibi, bu payın elektrik satışında bulunan lisans sahibi tüzel kişilerin cirolarını artırması gibi bir etkisi de bulunmamaktadır.  Ayrıca, bu payın doğrudan ilgili kurumlara aktarılacak olması nedeniyle elektrik satış bedelinin bir parçası olarak değerlendirilmesi de mümkün değildir .


Ayrıca bazı işletmeler faaliyet konusuna göre daha düşük oranlarda vergilendirmeye tabi tutulmaktadır. Ne yazık ki bir çok işletme kendilerine tanınan bu ayrıcalıktan habersiz, yıllar boyu bu vergileri yüksek oranda ödemeye devam etmektedir. 


Elektrik Faturasındaki Vergiler ve Bunlara Bağlı hatalar? 

Kanunla muafiyet tanınmış kurum ya da kuruluşlar bu haklarından haberdar olmadığı için fazla oranda BTV ödeyebilir. Örneğin belediyeden hizmet almıyorsanız bu bedeli ödememeniz gerekirken elektrik şirketleri bu ayrıntıyı önemsemeden size BTV tahsilatı yapabilirler.   

 Eğer işletmeniz, söz konusu ayrıcalıklar kapsamında bulunuyor ve siz bundan yararlandırılmıyorsanız; AZA Enerji Danışmanlık  olarak bu uygulamanın iptalini sağlıyoruz.

 

AZA Enerji Danışmanlık söz konusu ayrıcalıkları sağlar ve tasarruf ettirir. Fiyat teklifi almak için iletişime geçin. 


Bu Konuyla İlgili Anahtar Kelimeler 

Belediye Tüketim Vergisi (BTV) Nedir?, BTV ve Elektrik Faturası Şikayetleri, Elektrik Faturasındaki Vergiler ve Bunlara Bağlı Hatalar, Elektrik Aboneliğindeki Teşvik ve Muafiyetler, Elektrik Aboneliğindeki Teşvik ve Muafiyetler, BTV Muafiyeti

AZA Enerji Danışmanlık - AZA Enerji,  
Elektrik Aboneliğindeki Teşvik ve Muafiyetler

AZA Enerji Danışmanlık - AZA Enerji,  

Elektrik Aboneliğindeki Teşvik ve Muafiyetler