Burada ilgi çekecek birçok şey var. Keyfinize bakıp sunduklarımızı inceleyin. 

AZA Enerji Danışmanlık ile Bağışla! 

AZA Enerji Danışmanlık ile Bağışla!

Küçük bağışlar ile büyük etkiler yaratmak

 Bir kez bağışçılığı deneyimleyen kişi, duyduğu mutluluğun da etkisiyle daha da fazla destek sağlamak ister. ‘İyi bir şeyler yapmak’ ile ‘iyi hissetmek’ arasında gerilimler oluştuğunda, bağışçılık sadece kişisel tatmine odaklı bir şey gibi görünebilir. Bağışçılığı teşvik eden kişisel değerler ve motivasyonlar bağışçılığın temelinde yatar. Bunlar güdülen hedeflere nasıl ulaşılacağına kılavuzluk eder; ancak bağışçının elde edeceği tatmin desteklenen grupların ihtiyaçları ve varlıklarının önüne geçmemelidir.  


 Seçtiğiniz sivil toplum kuruluşuna faturalandırmadaki küsuratları aracılığımız ile bağış yapabilirsiniz. 


Faturalandırmadaki Küsuratlar Çok Önemli

Danışanlarımızın aylık olarak düzenlenen hizmet faturasında ki 0,01-9,99 TL arasındaki tutarı iş ortaklarımızın seçeceği  Sivil toplum kuruluşları,  Cemiyetler, Vakıflar veya Derneklere destek oluyor. Hizmet faturanızı öderken  ‘İyi bir şeyler yapmak’ ile ‘iyi hissetmek’  arasında  etki yaratabileceğiniz alanları ve yöntemleri bulabilmek için biraz zaman harcamalısınız.  Aldığınız hizmetin ödemesini zamanında yapmanızın önemini hatırlayın.


 

Daha da iyisi, gelin, birlikte yapalım.