Sayaç Okuma ve Faturalama Açısından Hatalar

Sayaç Okuma ve Faturalama Açısından Hatalar  

Sayaçların en az 25 en fazla 35 günlük dönemlerle dağıtım şirketi tarafından her takvim ayında bir defa okunması kuralı Yönetmelikte korunmuştur. Bunun yanında, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen mücbir sebep halleri ile ağır mevsim şartları, dönemsel kullanım ve benzeri nedenlerle ve Kurul tarafından uygun görülen hallerde sayaçların aylık okunamadığı kullanım yerlerinde sayaçların yılda en az iki defa okunması kuralı getirilmiştir. 


Ayrıca bu kullanım yerlerindeki tüketicilerin faturalarının vade farkı uygulanmaksızın okuma dönemindeki ay sayısı kadar eşit tutarda taksitlendirilmesi şartı getirilmiştir ancak tüketici isterse bu tutarı peşin ödeyebilir.


Serbest tüketicilerle tedarikçiler ikili anlaşmada okuma dönemiyle bağlı olmaksızın fatura dönemini serbestçe belirleyebilirler ancak fatura dönemi kararlaştırılmazsa okuma dönemi esas alınacaktır.


Tedarikçilerin hem serbest olmayan tüketicilerin ve son kaynak tedariki kapsamındaki serbest tüketicilerin perakende satış sözleşmesi kapsamında hem de tüketimi düşük serbest tüketicilerin ikili anlaşmalar kapsamında düzenlenen faturalarında asgari olarak yer vermesi gereken bilgiler düzenlenmiştir. Buna göre, tedarikçiler serbest tüketicilere düzenledikleri faturalarda tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihlerine yer vermek zorundadır.

 

Fatura hatalarından mevzuat kapsamında AZA Enerji Danışmanlık profesyonel hizmet alabilirsiniz.  İdari yollardan başvuru süreçlerini ve incelemelerini yaparak ödediğiniz tutarları iade alabileceğinizi biliyor muydunuz? Sayaç Okuma ve Faturalama Açısından Hatalar doğru şekilde hesaplayarak size yardımcı olabiliriz.  


 

AZA Enerji Danışmanlık söz konusu hataların iptalini sağlar ve tasarruf ettirir. Fiyat teklifi almak için iletişime geçin.

 

Bu Konuyla İlgili Anahtar Kelimeler  

Ek Tahakkuk Kullanım Ceza Bedeli Nedir? Ek Tüketim Kullanım Ceza Bedeli Nedir? Kaçak veya Usulsüz Elektrik Kullanım Enerji Bedelini Kimler öder? Kaçak veya Usulsüz Elektrik Kullanım Nedir? Kaçak veya Usulsüz Elektrik Kullanım, Kaçak veya Usulsüz Elektrik Kullanım Muafiyeti, Kaçak veya Usulsüz Elektrik Kullanım Oranları, Kaçak veya Usulsüz Elektrik Kullanım Bedeli Uygulamasında Muafiyet,  Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi, Ek Tahakkuk, Ek Tüketim, Sayaç Okuma ve Faturalama Açısından Hatalar

AZA Enerji Danışmanlık - AZA Enerji 
Sayaç Okuma ve Faturalama Açısından Hatalar

AZA Enerji Danışmanlık - AZA Enerji 

Sayaç Okuma ve Faturalama Açısından Hatalar