Kaçak Elektrik Tespiti, Cezası ve İptal Koşulları

Hangi Durumlar Kaçak Elektrik Kullanımına Girer?

  • Kullanım yerinde perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma bulunmadan dağıtım sistemine müdahale edilerek elektrik tüketilmesi,
  • Sözleşme bulunmasına rağmen mevcut ölçü devresi veya sayaçtan geçmeyen hat/bağlantı üzerinden elektrik enerjisi kullanılması
  • Ölçü devresi veya sayaçlara, yapı bina girişinden sayaca kadar olan tesisata müdahale edilmesi suretiyle, elektrik tüketiminin doğru hesaplanmasını engellemek,
  • Herhangi bir müdahale ile sayacın eksik ya da hatalı ölçüm yapması veya hiç ölçüm yapmaması,
  • Yasal olarak tahsis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuatlara aykırı bir şekilde elektrik tüketilmesi,
  • Dağıtım lisansı sahibi şirketin kestiği elektriği, mücbir sebepler dışında, yükümlülüklerini yerine getirmeden dağıtım şirketinin izni dışında açılması,

gibi durumlarda, elektrik kullanım yerine Kaçak Elektrik Tutanağı düzenlenir. 


Kaçak Elektrik Kullanımın tespitini bölgede görevli elektrik dağıtım şirketinin teknik personelleri yapar ve tespite ilişkin Kaçak/Usulsüz Enerji Kullanımı Tespit Tutanağı düzenler. 

 

Kaçak Elektrik Cezası Nedir? 

Kaçak Elektrik kullanım bedeli yürürlükte bulunan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmet Yönetmeliği’nin 26, 27, 28, 29 ve 30. maddelerinde belirtilen kurallara göre hesaplanır. Söz konusu maddeler gereği abonenin kaçak kullanım yaptığının tespit edilmesi nedeniyle hesaplanan bedele ceza işlemi uygulanmakta ve buna da kaçak tahakkuku denilmektedir. 

Yani, önce abonenin kaçak kullanıldığı belirlenen süre için bir tahakkuk hesaplanmakta, sonra bu tahakkuka teknik tespit ve abone grubuna göre ayrıca cezalı tarife uygulanmaktadır.


Kaçak Elektrik Tutanağının İptali Nasıl Olur?

Kaçak Elektrik Tutanağı’nın iptal edecek merci Elektrik Dağıtım Şirketleri bünyesinde bulunan Kaçak Elektrik İtiraz Komisyonu’dur. Bu komisyona yapılacak başvuruların tespitin şekli, yapılan tahakkuk işleminin detayları, rapor bulunup bulunmadığı vs. ve mevzuata uygunluk açısından uzman kişilerce incelenmeli, bu uzmanların tespitleri doğrultusunda hazırlanacak başvuru dilekçesi yapılması zaruridir. Matbu dilekçelerle yapılan başvurular dağıtım şirketlerince doğrudan reddedilmektedir. 


Mevzuatta yer alan süreçlerin sağlıklı işletilmemesi nedeniyle elektrik dağıtım şirketlerince hukuka ve hakkaniyete aykırı Kaçak Elektrik cezaları tahakkuk edildiği bilinmektedir. 

AZA Enerji Danışmanlık konusunda uzman teknik personelleri ile Kaçak Elektrik tespitinden tahakkuk düzenlenmesine kadar tüm süreçleri kontrol ederek mevzuata aykırılıkları tespit eder ve haksızlıklara karşı müşterilerini korur.  


AZA Enerji Danışmanlık söz konusu cezanızın iptalini sağlar ve tasarruf ettirir. Fiyat teklifi almak için iletişime geçin. 


Fatura hatalarından mevzuat kapsamında AZA Enerji Danışmanlık profesyonel hizmet alabilirsiniz.  İdari yollardan başvuru süreçlerini ve incelemelerini yaparak ödediğiniz tutarları iade alabileceğinizi biliyor muydunuz? Kaçak veya Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimini doğru şekilde hesaplayarak size yardımcı olabiliriz. kaçak elektrik tespiti Kaçak Elektrik Tutanağı, Kaçak Elektrik Cezası, Kaçak Cezası, Kaçak İptali, Kaçak Tahakkuku, Kaçak Faturası 


AZA-Enerji-Kaçak veya Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi

 

AZA Enerji Danışmanlık - AZA Enerji 

Kaçak veya Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi