Elektrik Kesintisi Sebebi ile Karşılaşılan Zararlar

Elektrik Kesintisi, Gerilim Dalgalanması ve Frekans (Harmonik) Bozukluğu Nedeniyle Karşılaşılan Zararların Tanzimi

Elektrik dağıtım şirketleri, dağıtım lisansına sahip olduğu bölgede bulunan kullanıcılara sunduğu hizmetin kalitesinden, yani elektrik enerjisini sürekli, kesintisiz ve teknik kalite normlarında abonelere ulaştırmaktan sorumludur.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan Ticari Kalite Yönetmeliği ve Kurul Kararları gereği her elektrik dağıtım şirketi sorumlu olduğu bölgede meydana gelen elektrik kesintilerini, etkilenen bölge, etkilenen trafo gücü, etkilenen abone sayısı vb gibi parametrelere göre kaydetmekle mükelleftir. Oluşan elektrik kesintileri, planlı olup olmaması bakımından “Bildirimli” ve “Bildirimsiz” şeklinde ayrılırken, süre yönünden ise “Kısa Süreli” ve “Uzun Süreli” şeklinde ayrılmaktadır.

Takvim yılı içerisinde hem bildirimli hem de bildirimsiz kesintilerin yönetmelikte belirtilen süreyi aşması halinde, bölgede sorumlu elektrik dağıtım şirketi tarafından elektrik kullanıcılarına tazminat ödeme yükümlülüğü doğar. Bu tazminat yıl içerisinde raporlanan kesintilerin süresine göre ilgili dağıtım şirketince belirlenir ve abonelere ödenir. 


Hasar Gören Teçhizat ve Cihazların Zararının Tazmini

Elektrik kesintisi, gerilim dalgalanması veya frekans (harmonik) bozuklukları nedeniyle işletmenize ait elektrik sistemi, teçhizatlar, elektronik kartlar, elektronik cihazlar, elektrik motoru ve makinelerinin hasar görmesi veya kullanılmaz duruma gelmesi, şebekeden kaynaklanan benzer dolaylı hasarlarla karşılaşılması durumlarında zararın karşılanması için uzman teknik personellerimizce müşterilerimize destek vermekteyiz.


Diğer Ticari Zararların Tazmini

Bölgenizdeki görevli elektrik dağıtım şirketinin belirlenen teknik kaliteyi sağlayamaması, oluşan çok kısa süreli kesinti veya frekans dalgalanmaları nedeniyle tesisiniz de meydana gelen üretim durması, müşteri/gelir kaybına neden olan ve benzeri şekilde tazmini gereken her türlü mağduriyetlerinizin giderilmesi konusunda destek vermekteyiz.

· Çok sık tekrarlanan kısa süreli elektrik kesintisi

· Gerilim dalgalanmaları

· Bildirim süresini aşan kesintiler

· Şebeke kaynaklı faz sırası değişikliği 

· Harmonik Bozuklar


Nedeniyle işletmenizde üretim durmuş veya müşteri/gelir kaybedici bir ticari zararınız oluşmuşsa bu zararların tazmini noktasında müşterilerimize yardımcı oluyoruz. AZA Enerji Danışmanlık Elektrik Kesintisi Sebebi ile Karşılaşılan Zararlar

 

AZA Enerji Danışmanlık bu zararların tazmini noktasında müşterilerimize yardımcı oluyoruz. İşletme maliyetlerini düşürebileceğinizi keşfetmek için bize ulaşın.

AZA Enerji Danışmanlık - AZA Enerji, Elektrik Kesintisi Sebebi ile Karşılaşılan Zararlar

 

AZA Enerji Danışmanlık - AZA Enerji 

Elektrik Kesintisi Sebebi ile Karşılaşılan Zararlar